Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275
VZW de appelboom

Organisatie

De Appelboom VZW is een dagbehandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen waarbij ten gevolge van een aangeboren (maar meestal niet-identificeerbare) stoornis in de hersenwerking de ontwikkeling van relaties met anderen, communicatie en verbeelding afwijkend verlopen.

Het dagcentrum werd opgericht in 1979 en is sinds 2011 gevestigd in Genk. De Appelboom wil binnen de autismehulpverlening in Vlaanderen, met een verankering in de provincie Limburg, een unieke plaats innemen. Aan de basis hiervan liggen o.a. de specifieke conventie met het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) en het bijzondere multidisciplinaire werkingskader.

Aanmelding

De aanmelding van het kind kan gebeuren op initiatief van de ouders of van de betrokken hulpverleners. Neem contact op met onze maatschappelijk assistente via het nummer 089/76.34.00 voor meer informatie over de aanmelding.

Doelstellingen

De behandeling van de kinderen richt zich op drie belangrijke doelstellingen:

 

  1. Stimulatie van de communicatie, de sociale ontwikkeling en de spelontwikkeling
  2. Stimulatie van de cognitie, zelfredzaamheid en de motoriek
  3. Verbetering van het functioneren van het kind in de thuissituatie door nauwe samenwerking met de ouders

Doelgroep

Complexe doelgroep: Kinderen met een diagnose AutismeSpectrumStoornis en een matig/ernstige graad van disfunctioneren, bepaald door:

  • Hetzij de ernst van de autisme-gerelateerde symptomen
  • Hetzij de bijkomende co-morbiditeit en/of secundaire problemen
  • Hetzij een combinatie van bovenstaande

Auti-gerelateerde kenmerkend zijn afwijkingen in de sociale interactie, communicatie en verbeelding, alsook hypo- en/of hypersensitiviteit. Dit kan zich uiten in een breed gamma van symptomen.

Mogelijke comorbiditeiten: taalstoornis, motorische stoornis, ADHD, emotieregulatiestoornis, gedragsstoornis, ernstige medische problemen als epilepsie en gastro-intestinale problemen, …

Mogelijke secundaire problemen: ernstige ADHD-achtige symptomen, eetproblemen, slaapproblemen, agressie, automutilatie, …

Bovenstaande tekortkomingen verhinderen hen om in een drukke klasgroep te functioneren of om te leren uit de klassikale en verbale instructies die op school worden gebruikt. Dit zijn kinderen die uitvallen in het gewone onderwijs, maar zelfs in het Buitengewoon Onderwijs loopt het soms erg moeilijk op deze jonge leeftijd, door diverse factoren: te gedragsmoeilijk, te angstig/prikkelgevoelig, te weinig stuurbaar in groep, te jong, …

Contact

DE APPELBOOM vzw
Arbeidsstraat 64
3600 Genk
Tel 089/76 34 00
Fax 089/76 25 00
info@deappelboom.org

Giften

Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer

IBAN BE66 4500 4337 7143

VZW de appelboom