Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Aanmelding

 

De aanmelding van het kind  kan gebeuren op initiatief van de ouders of van de betrokken hulpverleners (CLB, multi-functioneel centrum, kinderpsychiatrische dienst, centrum voor observatie en behandeling, dienst voor vroeg- en thuisbegeleiding, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, centrum voor ontwikkelingsstoornissen, huisarts, kinderarts, kinderpsycholoog, kinderpsychiater,…).

Omwille van lange wachtlijsten raden we aan om zo snel mogelijk  telefonisch contact op te nemen (089/76 34 00) met de maatschappelijk assistente om het kind aan te melden. In het opnameteam zal dan besproken worden of het kind in aanmerking komt voor behandeling in De Appelboom. Wachtlijstprocedure: voorrang aan zeer jonge kinderen, minimum aan leerbaarheid is vereist zijnde een ontwikkelingsindex >55 (12-15 maanden). ! Vroege interventie op jonge leeftijd geeft de beste resultaten op lange termijn !

Na de aanmelding worden de ouders gevraagd om het verslag van diagnosestelling op te sturen. Op basis van dit verslag wordt in het opnameteam nagegaan of De Appelboom kan voldoen aan de noden van het kind. Indien deze vraag positief wordt beantwoord, worden de ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waarin de werkwijze van het centrum wordt voorgesteld en een eerste screening van het kind door de orthopedagoge,  zodat er op een verantwoorde wijze kan beslist worden of het kind op de wachtlijst mag worden geplaatst of niet. In dit gesprek wordt reeds aan de ouders gesteld welk engagement we van hen verwachten (oudergesprekken, inwerk, zelf instaan voor het vervoer, transfers naar huis,…). Hieraan gekoppeld krijgen de ouders ook een rondleiding in het centrum.
Enkele weken voor opname vindt het inschrijvingsgesprek plaats. Dit is een laatste gesprek met de ouders alvorens de effectieve opname. Dit gesprek houdt een aantal praktische zaken in (afspraken doorgeven,…) maar ook officieel papierwerk zoals het ondertekenen van een aantal documenten (RIZIV-aanvraag, wet van de Privacy, goedkeuring tot toedienen medicatie bij koorts, …).

Het kind wordt geleidelijk aan in het dagprogramma ingewerkt. Tijdens de hele inwerkperiode heeft het kind een vaste begeleider die als steunfiguur optreedt. De eerste dagen (halve dagen!) beperkt de behandeling zich tot individuele spel- en onderzoekssessies met die vaste begeleider. Dag na dag worden steeds meer activiteiten en therapieën aan het programma toegevoegd (opgebouwd tot volledige dagen), zodat het kind na maximum twee weken aan het volledige dagprogramma deelneemt.

Na ongeveer drie maanden, wanneer het kind zich op zijn gemak voelt en optimaal functioneert, zal het kind op allerlei domeinen getest worden om een gevarieerd beeld te krijgen van sterktes en noden (functionele diagnostiek). Zowel op logopedisch als ergotherapeutisch vlak, maar ook medisch en psychologisch (cognitie, communicatieve functies, frustratie, spel, sensorisch profiel, (eet- en/of probleem-)gedrag) wordt het kind gescreend. Hieruit worden de doelstellingen voor het komende halfjaar afgeleid. Dit is ook een middel om doorheen de behandeling de evolutie van het kind nauwgezet in kaart te brengen.