Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/lbdesigns-staging.be/public_html/appelboom/wp-includes/post-template.php on line 275

Organisatie

De Appelboom VZW is een dagbehandelingscentrum voor peuters en kleuters met een autismespectrumstoornis (ASS), al dan niet met een ontwikkelingsachterstand. Het gaat om kinderen waarbij ten gevolge van een aangeboren (maar meestal niet-identificeerbare) stoornis in de hersenwerking de ontwikkeling van relaties met anderen, communicatie en verbeelding afwijkend verlopen.

Het dagcentrum werd opgericht in 1979 en is sinds 2011 gevestigd in Genk. De Appelboom wil binnen de autismehulpverlening in Vlaanderen, met een verankering in de provincie Limburg, een unieke plaats innemen. Aan de basis hiervan liggen o.a. de specifieke conventie met het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) en het bijzondere multidisciplinaire werkingskader.

Doelgroep

Het centrum richt zich tot kinderen tussen 2 en 8 jaar met een autismespectrumstoornis. Kenmerkend zijn afwijkingen in de sociale interactie, communicatie en verbeelding.
Dit kan zich uiten in een breed gamma van symptomen, zoals:

 • Niet met andere kinderen kunnen spelen of omgaan
 • Niet of vreemd reageren op gevoelsuitdrukkingen van andere personen
 • Moeite hebben om handelingen na te bootsen
 • Weinig of vreemd oogcontact maken
 • Taal niet, moeilijk of erg letterlijk begrijpen
 • Niet of pas op late leeftijd leren spreken of net steeds maar doordrammen zonder op de vragen of reacties van de toehoorder te letten
 • Moeilijk tot spel komen
 • Steeds dezelfde handelingen herhalen
 • Sterk in beslag genomen worden door een heel beperkt interesseveld
 • Zich sterk verzetten tegen veranderingen
 • Zich houden aan vaste routines

Geregeld treffen we bij deze kinderen ook bijkomende problemen aan zoals eetproblemen, slaapstoornissen, gedragsmoeilijkheden, aandachtsproblemen, zelfverwonding, enz.

Deze tekortkomingen verhinderen hen om in een klasgroep te functioneren of om te leren uit de klassikale en verbale instructies die op school worden gebruikt.

Er wordt zowel met normaal begaafde als met verstandelijk beperkte kinderen gewerkt, op voorwaarde dat de verstandelijke beperking niet dermate ernstig is dat de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind uitermate beperkt zijn (diepe verstandelijke beperking).

Giften

Giften kunnen worden gestort op rekeningnummer IBAN BE66 4500 4337 7143

Wij danken u bij voorbaat.

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures. Spontane sollicitaties kunnen gericht worden aan de directie, Frank Bartholomé, via het e-mailadres info@deappelboom.org.